Debat: Öresund behöver fler handelsvägar till kontinenten

Rapidus' sidste lynanalyse før sommer, "Øresundsregionen er nødt til at definere sig selv", vakte voldsom debat. I dag bringer vi et indlæg fra riksdagsmedlem Olof Lavesson, der håber på et vigtigt skridt i sagen allerede i næste måned:

Idag tenderar debatten om Öresundsintegrationen att bara handla om Malmö-Köpenhamn. Men potentialen för hela regionen med företagsinvesteringar, tillväxt och forskning sträcker sig betydligt längre än dessa två städer. Risken finns att vi i debatten glömmer bort övriga Östersjöområdet. Det finns en outnyttjad potential med länder runt havet som kan skapa ökad dynamik och spännande handelsrelationer med Öresundsregionen. I september hålls en viktig konferens om EU:s Östersjöstrategi i Stockholm. Nu hoppas vi på att den kommer på plats.

Debatten om Öresundsintegrationen blir ofta ensidig och teknisk. Det pratas a-kasseregler eller nivåer i sjukförsäkringen. I tider av ekonomisk oro är det viktigt att tänka långsiktigt och framtidsinriktat. Under EU-ordförandeskapet har Sverige en unik möjlighet att få till stånd ett bättre Östersjösamarbete, inom ramen för Östersjöstrategin.

Största vikt fästs vid att göra regionen ännu mer intressant för investerare, företag, forskare och arbetskraft. Men också för turister. En klar fördel med Östersjöstrategin är att den inte kostar massor med pengar i tider när finansministrar runt om i Europa ligger med grava sömnproblem. Tvärtom, Östersjöstrategin handlar om att samordna de resurser som redan finns, med nationella och europeiska pengar.

Låt oss titta ut över Östersjön. Det är dags att ta bort gränshinder till de andra länderna. Pengar, arbetstillfällen och handelsutbyten finns att hämta i Berlin, Hamburg och Gdansk. Vi måste bara våga. Polen är exempelvis det enda landet i norra Europa som inte är i ekonomisk nedgång.

Hur ska vi då få med dessa stats- och regeringschefer? Samarbeten på makroregional nivå gynnar hela unionen. En grekisk företagare som vill handla i regionen ska inte behöva ha koll på alla ländernas regelverk. För att vi ska få rörlighet mellan länder krävs information och samarbete.

I kärva ekonomiska tider handlar det om att tänka utanför ramarna. Även om mycket återstår att göra för en fullgod Öresundsintegration, finns relativt få skillnader mellan Danmark och Sverige. Låt oss parallellt med Öresundsintegrationen arbeta för fler handelsvägar till kontinenten. Under svenskt ordförandeskap kan det bli möjligt.

Olof Lavesson (M)

Riksdagsledamot från Malmö

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: