Debat: Marknadsföringen av Öresund är redan på rätt spår

Svar till Bengt Lundahl (Rapidus 5 mars)

Bengt Lundahl sätter finget på en viktig fråga - nämligen hur vi skapar förståelse för att det som är bra för Öresundsregionen också är bra för hela Sverige och Danmark. Här finns mycket arbete att göra och att skapa större tydlighet är en del.

Nu lever vi inte i en centralstyrd diktatur där man kan tvinga alla att gå i takt, utan vi får istället se de många aktörerna som tecken på den attraktion Øresund har. Vi har haft den starkaste tillväxten av alla regioner i Sverige och Danmark, enligt en utvärdering gjord av bland andra Handelshögskolan i Köpenhamn. Det väcker intresse.

Naturligtvis ska vi som arbetar med Öresundsfrågor ta vårt ansvar och här kan vi säkert alla bli bättre, trots våra olika intressen och målgrupper. Øresund IT Adademy försöker ta sitt ansvar. Vi har ett varumärke och en profil – ”Øresund IT, the human-tech region” – som marknadsförs mycket konkret i samarbete med Copenhagen Capacity och Position Skåne, samt i viss mån även av Invest in Sweden Agency och Invest in Denmark.

Øresund IT Academy liksom Øresund Science Region är nya typer av aktörer, som förenar universitet, företag och myndigheter för att skapa tillväxt. Visst kan det uppfattas som komplext, men det Øresund IT Academy levererar är helt konkret ”kunskaper och kontakter”, som skapar tillväxt i form av nya affärer och projekt. Inte så svårt.

Vi välkomnar alltid en dialog om hur vi kan utveckla oss att bli ännu starkare och attraktivare som region. Mycket återstår, men vi tror att vi är inne på ett resultatgivande spår. Det anser också Svenskt Näringsliv och Dansk Industri, som deltog i utvärderingen av Øresund Science Region och plattformarna. Där slog man fast att:

”ØSR strukturen vurderes ikke kun af denne evalueringsgruppe, men også af internationale organisationer som OECD og talrige udenlandske delegationer som værende en unik pionerorganisation. Denne ”light institution” betragtes som en stor styrke i forhold til at kunne mobilisere en række centrale aktører, træffe strategiske beslutninger og kunne agere på tværs af en lang række forskellige sektorer, og det er denne gruppes overbevisning at en sådan struktur bør udvikles”.

Välkommen att delta i utvecklingen!

Peter Höjerback

VD Øresund IT Academy

peter.hojerback@oresundit.org

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: