Debat: Fler måste lockas att använda varumärket Øresund

Vi kan vara helt ense om att varumärket Øresund idag inte har den synlighet man kunde önska sig. Dock måste man se identifikationsprocessen för Öresundsregionen i ett realistiskt och långsiktigt perspektiv. Att inte bli vald som etableringsort för en ny verksamhet kan inte bara skyllas på ett dåligt exponerat varumärke. Det ligger med största säkerhet många andra hänsynstaganden bakom beslutet. Istället skall vi glädjas åt de verksamheter som aktivt valt Skåne för sina nya investeringar. Att vi är en del av Öresundsregionen spelar med största säkerhet en avgörande roll i deras beslut.

Men synligheten och tydligheten måste bli större, och det kan den endast bli om vi med gemensamma krafter ställer oss bakom det vi tillsammans har kommit fram till.

Samtidigt med att Öresundsbron växte fram pågick en parallell process - The Birth of Region - där många av Öresundsregionens aktörer deltog. Resultatet blev, som vi vet, att man enades kring just namnet ”Öresundsregionen” och varumärket ”Øresund”. Förslagen var många, så detta var inte givet. Man kom överens om en logotyp - omtyckt av vissa, häcklad av andra, men faktum kvarstår - detta var den symbol man enades om. Till sist kom man överens om de budskap och värderingar man ansåg att varumärket innehöll.

Under hösten har vi på Øresund Network gjort ett antal undersökningar för att spegla varumärkets genomslagskraft hos regionens aktörer. Resultatet är inte särskilt upplyftande. Sammanfattningsvis ställer man sig med entusiasm bakom de värderingar som varumärket innehåller. Däremot använder man inte logotypen i någon större grad. Som ett resultat av detta kommer vi att under 2004 starta en ”revitaliseringsprocess” bland regionens aktörer med målsättningen att öka motivationen att nyttja den gemensamma grafiska profilen. Vi tror nämligen, att skall man vända sig ut mot den nationella och internationella marknaden så är det av största vikt att man talar med samma stämma, både i bildspråket och i budskapen.

Det krävs enorma resurser att på kort tid få stor genomslagskraft för ett nytt varumärke. Alternativet är att använda ”ambassadörer” som konsekvent och brett för fram såväl budskap som logotyp. Dessa skall naturligtvis uppleva ett mervärde i att identifiera sig med Öresundsregionen för att det skall vara realistiskt och trovärdigt.

Det är inte att bli tvingad att gå i takt, men vi måste förhålla oss till de spelregler som gäller för effektiv kommunikation. Synligheten och tydligheten måste bli större, och det kan den endast bli om vi med gemensamma krafter ställer oss bakom det vi tillsammans har kommit överens om. Eller som Björn Olsson uttrycker det i sin rapport från Marks & Brands ”Øresund är ett visionärt varumärke som kräver engagemang från dem som avser att dra nytta av det. Det är ett långsiktigt ”tillhörighetsvarumärke” som kräver ständig tillförsel av energi, kommunikation och laddning. Det blir vad man gör det till. Annars ingenting.”

Cecilia Gyllenkrok

VD Øresund Network AB

CG@oresundnetwork.com

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: