Danska vårkänslor

Konjunkturindikatorn för dansk ekonomi hoppar upp och ner, men på sistone har det varit mest upp.

Framtidstron inom byggbranschen är stigande, även om indikatorn föll något mellan februari och mars. Servicesektorn har också visat en ökning senaste året, men står i mars stilla. Det riktiga dragloket är industrin som zick-zackar sig uppåt i förväntningar på framtiden. Det framgår av nya siffror från Danmarks Statistik som Berlingske återger.

– Sysselsättningsprognoserna är nu positiva. Det ger hopp om att jobbskapandet kommer igång igen, så att vi kan få ett verkligt fall i arbetslöshet istället för den rent tekniska minskning som kommit genom regeringens reform av ersättningssystemet, kommenterar Norderas chefsekonom Helge J. Pedersen enligt Berlingske.
Experterna noterar att näringslivet verkar klara krisen i Ukraina bra. Allt är dock inte solsken i konjunkturrapporten. Danmarks detaljhandel tappar omsättning vilket leder till allt mer kapital bundet i lager. /Kristian Svensson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: