Danska småbanker under hård press

Var fjärde dansk bankfilial måste stänga inom en snar framtid om mindre bankerna ska klara sig i konkurrensen med storbanker. Det visar en rapport från analysföretaget Niro Invest.

Ett av problemen för småbankerna är de stora kostnaderna för alla bankfilialer. De lokala bankerna har idag omkring 900 kontor, en siffra som enligt Niro Invest måste minska till 700.

– Danmarks två största banker, Nordea och Danske Bank, har sedan 2004 minskat antalet filialer med 35 procent, medan lokala finansinstitutioner bara har minskat filialerna med 15 procent. Detta eftersläp måste inhämtas nu om de lokala finansinstituten ska vara fortsatt konkurrenskraftiga, säger Nicholas Rohde på Niro Invest, till Børsen.

Enligt rapporten har 20 procent av Danmarks knappt 100 banker ett riskindex så högt att de kan sägas vara i kris. Allra sämst till ligger Basisbank och Aarhus Lokalbank.

Analysen baseras på 19 olika parametrar i form av bland annat egenkapital, solvensgrad och resultat. /Anders Frick

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: