Danska änglar täljer guld

Köpenhamns affärsänglar visar upp god avkastning på sina investeringar. En undersökning visar att de i genomsnitt fick tillbaka sina investeringar 2,7 gånger om vid affärer genomförda under 2014.

Undersökningen, som tidningen Børsen rapporterar om, genomfördes av affärsängelnätverket Business Angels Copenhagen, BAC, med Jesper Jarlbæk som ordförande.

– Undersökningen visar att vi både kan göra investeringar och tjäna pengar på dem, säger Jesper Jarlbæk till Børsen.

Av de 30 avslutade affärerna, så kallade exits, i undersökningen var det sex som stod för knappt 60 procent av avkastningen. En av dessa är Jesper Jarlbæks investering i inkassobolaget Advis, som såldes 2014 och gav Jesper sin investering sex gånger tillbaka.

– Det är inte tal om de fantasiavkastningarna man ser i USA. Men mer än jämn dansk modell med solid avkastning, säger Jesper Jarlbæk till Børsen.

Morten Sørensen professor vid Copenhagen Buisness School, CBS, menar att avkastningen beror på en ökad professionalisering av den danska affärsängelmiljön.

– När man ser på kapital- och venturekapitalfonder med en tioårig investeringshorisont, så ska de gärna ge pengarna tillbaka två eller tre gånger. Resultatet här ligger helt i linje med det målet, säger Morten Sørensen till Børsen.

De Köpenhamnska affärsänglarna har investeringar i 252 verksamheter, som tillsammans omsätter 4,2 miljarder danska kronor och sysselsätter 7.000 personer. Samtliga 75 medlemmar i affärsängelnätverket har svarat på hur mycket de fick ut av de 30 avslutade affärerna de gjort under 2014. /Emily Binks

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: