Dansk lag hämmar ESS-effekter

Oavsett hur mycket Danmark investerar i ESS finns det hinder för vilken nytta landet kan få av forskningsanläggningen. Reglerna sätter nämligen stopp för att utländska forskare som bor i Danmark ska kunna verka i Lund.

Danmark äger 25 procent av det statliga bolaget ESS AB och resten ägs av Sverige. Men trots att Danmark investerar miljardbelopp i anläggningen, kan landet gå miste om delar av effekterna som det innebär att tusentals forskare kommer till Öresundsregionen för att utföra experiment. Det skriver Jyllands-Posten på fredagen. Danska regler hindrar utländska forskare från utanför EU som bosätter sig i Danmark för att jobba i Lund.

Vivian Lindberg, Köpenhamns universitets chef för avdelningen för utländska forskare, påtalar att det inte är första gången den så kallade utlänningslagen sätter käppar i hjulen för dansk tillväxt och möjligheterna att locka till sig utländsk toppkompetens.

– En av anledningarna till att Danmark satsar miljarder på ESS är att skapa tillväxt för Danmark genom att världsledande neutronforskarna kommer till regionen, säger hon till Jyllands-Posten.

Morten Østergaard, minister för forskning, innovation och högre utbildning, inser att de nuvarande reglerna motarbetar ambitionerna med ESS och säger till Jyllands-Posten att danska regeringen jobbar med att ta fram en reform gällande internationell rekrytering. /Jennie Larsson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: