Dansk erhvervsministeriums barrierekamp får ny rolle

Danmarks Økonomi- og erhvervsministerium, som koordiner danske ministeriers kamp mod Øresundsbarrierer, er efter de seneste aftaler med svenskerne ved at finde en ny rolle. Den vil formentlig især handle om at stille gode rammebetingelser, så væksterhvervene kan udnytte potentialerne i Øresundsregionen optimalt. Allerede nu er der kontakter til det svenske udenrigsdepartement om, hvordan en ny rolle skal være efter de største knaster i barrierekampen er fjernet - blandt andet efter den seneste skatteaftale.

-- Vi mener, at de fundamentale barrierer nu stort set er væk, selv om vi fortsat følger området, siger kontorchef Mette Kaae Hansen fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Hun henviser til, at ud over skatteaftalen med svenskerne er der nu fradrag for broafgiften for pendlere; Der er faste regler for hjemmearbejdspladser og fradrag for pendleres pensionsbetalinger, og en ordning for beskatning af tjenesterejser. Hertil kommer et dansk skattecenter for pendlere.

-- Der er nu behov for at gennemtænke, hvad vi vil; Vi skal finde en arbejdsdeling mellem statslige, regionale og lokale institutioner i forhold til Øresundsintegrationen. Det gælder både i Danmark og Sverige, siger Mette Kaae Hansen.

Økonomi- og Erhvervsministeriet har i samarbejde med Hovedstadens Udviklingsråd fået lavet to benchmark-analyser for Øresundsregionen indenfor blandt andet innovation, iværksætteri og menneskelige ressourcer. Samtalerne med svenskerne handler nu blandt andet om, i hvor høj grad staterne kan være med til at sætte en dagsorden for de områder.

-- Vi er nu i en fase, hvor regionen skal mere på banen. Med regionen forstår vi virksomheder, amter, kommuner og institutioner, som agerer i regionen, siger Mette Kaae Hansen.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: