Cellavision ångar på

Blodanalysbolaget Cellavision ökade såväl omsättningen som vinsten under 2010, enligt bokslutet som presenterades idag. Bolaget, som flyttade till Stockholmsbörsens Small Cap-lista under våren, omsatte totalt 131,6 miljoner kronor. Resultatet efter skatt landade på 38,3 miljoner kronor, mot 27,7 miljoner för 2009.

Inte minst är det utanför huvudmarknaderna Europa och Nordamerika som suget efter bolagets automatiska blodanalysmaskiner ökar. Försäljningen på övriga marknader trefaldigades under året och står nu för tio procent av omsättningen. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: