Bygger digital Öresundsbro

Stora internetknutpunkter i Malmö och Köpenhamn knyts ihop när svenska Netnod expanderar till Danmark.

Netnod tar sig an den danska internetknutpunkten Cophix, som i nuläget drivs hos tre olika bolag. Det skriver Computer Sweden. Den nybildade knutpunkten där olika nätoperatörer kan koppla samman sina nät ska heta Comix.

I nuläget är Telia Telehouse, Interxion Copenhagen och Global ConnectCophix sammankopplade via Cophix. Genom att Netnod tar över driften av den danska knutpunkten och knyter ihop den med Malmö får Cophix-kunderna tillgång till ytterligare internationella nätverk och kontakter.

Förhoppningen är att den nya jätteknutpunkten ska locka flera nätverk till Öresundsregionen. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: