Bron ökar vinsten

Trots att bilpendlingen minskade med sju procent ökar Öresundsbron sina intäkter. Ekvationen går ihop genom att fritidstrafiken ökar och att allt fler lastbilar kör över bron.

Nästan hälften av alla lastbilar som passerar Öresund väljer numera bron, enligt ett pressmeddelande från Øresundsbro Konsortiet. Och trots att konjunkuren lett till att allt färre kör bil över bron till jobbet är antalet bropass-kunder fler än någonsin. Under 2011 ökade de med 19 procent, från 203.000 till 242.000. Utvecklingen ger sammantaget ett förbättrat resultat enligt årsredovisningen 2011, som släpptes på tisdagen. Överskottet (före värdeförändring) har stigit med 81 miljoner till 275 miljoner danska kronor.

Totalt körde 19 .46 fordon över Öresundsbron varje dag i fjol. Det är en procent färre än 2010, främst på grund av minskad pendling.

-- Minskningen i pendlingstrafiken speglar situationen på arbetsmarknaden. För Øresundsbron är detta en oroande utveckling, eftersom pendlarna är en viktig kundgrupp för oss. Men det är glädjande att allt fler inom frakttrafiken väljer bron och att intresset för att åka över Sundet på fritiden ökar. Det är också de segmenten som vi satsar mest på under 2012, säger Øresundsbro Konsortiets VD Caroline Ullman-Hammer. /Jennie Larsson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: