Børsuro til trods – Skånes IT-konsulenter tror ikke på en ny nedtur

Kort sagt: Tegnene på, at konjunkturerne daler hurtigere end frygtet, bliver stadig flere. Verdens børser har oplevet store fald, og eksperter taler i kor om lavere vækst. Men der findes stadig folk, som ser lyst på fremtiden, ikke mindst i Øresundsregionen.

Det handler om konsulentfirmaerne inden for IT, telekom og teknik. Rapidus har taget pulsen på de førende spillere i regionen. Optimismen trives, trods en turbulent omverden.

Men spørgsmålet er, om konsulentbranchen er på rette spor, eller den bare lukker øjnene for en kommende nedtur svarende til den efter årtusindskiftet.

Resultatet af en rundringning, hvor blandt andre Cybercom, Acando og Sigma Exallon indgår, præsenteres i vores nyhedsbrev på mandag.

Af Kristian Svensson og Wivan-Kristina Sandberg

Ugen har været præget af faldende kurser på de international børser. Markedet er bekymret over den amerikanske økonomi, og for at folk skal holde op med at forbruge. Den svenske regering har også meddelt, at man forventer en svagere økonomisk vækst fremover end ventet. Den internationale turbulens vurderes at ramme den svenske nettoeksport.

Denne pessimisme deles dog ikke af alle. Blandt de større skånske konsulentfirmaer, som Rapidus har ringet rundt til, er der ingen signaler om nogen større afmatning i aktiviteterne. Tværtimod fortæller de om en særdeles stærk efterspørgsel i markedet. De selskaber, som fokuserer på IT-, telekom- og teknikområdet, fortsætter med speederen i bund og sænker ikke farten på nyansættelserne i det kommende år. De afdæmpede konjunkturer mærker man ikke noget til - endnu.

For selvfølgelig vil også Øresundsregionen blive påvirket af det, der sker på den anden side af jordkloden. Se bare på børsklimaet. Hvis efterspørgslen falder i USA eller Asien, vil det ubønhørligt ramme ordretilgangen også her i regionen.

Ifølge analytikerne er der netop nu usædvanligt stor forskel på fremtidsforventningerne hos aktiemarkedet sammenlignet med ude i virksomhederne. Aktører og eksperter på det finansielle marked er normalt op mod ni måneder foran virksomhederne selv i deres vurderingshorisont, hvilket kan forklare forskellen.

Betyder det dermed, at virksomhedslederne fejlvurderer udviklingen et års tid frem?

Måske, men det ville være besynderligt, hvis regionens konsulentfirmaer ikke satsede hele butikken, når efterspørgslen er så stærk. Det gælder jo om at accelerere, når mulighederne er der. Samtidig er der dog altid risiko for at pådrage sig omkostninger, som senere skal skæres væk gennem dyre sparerunder. Efter klimaks i år 2000 var der masser af IT-konsulentfirmaer, der blev tvunget til drastiske foranstaltninger som massefyringer og nedlægning af hele kontorer.

En risiko, som i dag nævnes af analytikere, og som ligner udviklingen for otte år siden, er de stigende lønninger. I Stockholm, men også i Malmöregionen, er der et hårdt lønpres opad som en direkte effekt af kampen om arbejdskraften. Konsulentfirmaerne i Rapidus' rundringning taler om en løngalop, der ikke kan kompenseres med forhøjede timetakster. Det går hårdt ud over indtjeningsmarginalerne og forværrer virksomhedernes udgangsposition til dårligere tider.

Men sammenligningen holder ikke hele vejen. Omkring årtusindskiftet var IT- og telekombranchen relativt ung. Potentialet i "den nye økonomi" var svært at bedømme, og nogle virksomheder blev gevaldig overvurderet. Ingen vidste, hvor meget en webprogrammør egentlig var værd i løn. De nye IT-iværksætteres kontrol over virksomheden kunne med rette diskuteres.

I dag er branchen mere moden. Selskabernes nøglepersoner har forhåbentlig lært noget af den store konjunkturnedgang og har bedre kontrol over omkostninger og personalerekruttering. Med andre ord er der ingen, som præcis ved, hvordan dagens konsulentfirmaer vil klare sig under en lavkonjunktur.

I Skåne er telekomfirmaerne Ericsson og Sony Ericsson dominerende kunder hos mange af konsulentfirmaerne. Sony Ericsson satser lige nu på at erobre markedsandele og blive et af verdens tre største mobiltelefonselskaber. Det skal blandt andet ske gennem investeringer i forskning og udvikling for at skabe nye produkter, hvilket vil kræve dygtige udviklere også fremover.

Moderselskabet Ericsson har ført en omtumlet tilværelse, både i pressen og på børsen, de seneste måneder. Der er allerede spekulationer om kommende nedskæringer for at forbedre overskuddet. Men koncernchefen Carl-Henric Svanberg siger til Rapidus, at problemet i Lund snarere er manglen på ressourcer i form af kvalificeret personale, hvis Ericsson Mobile Platforms fortsat skal vokse. Den meget tydelige markering fremkom Svanberg med i et interview efter nedjusteringen og offentliggørelsen af det seneste regnskab i oktober. Det vil vise sig, om denne vurdering holder, når årsregnskabet offentliggøres næste fredag, men det lyder i hvert fald som om, en eventuel sparerunde ikke i første omgang ville ramme Øresundsregionen.

Samtidig med at nogle få storkunder er en åbenlys risiko for konsulentfirmaerne, kan netop kunder med intensiv produktudvikling som Sony Ericsson og Ericsson være en gevinst i lotteriet. Udviklingskonsulenter bedømmes til at være mindre følsomme over for konjunkturudsving end de rene ressourcekonsulenter. Desuden er udviklingsarbejdet sværere at outsource til lavtlønslande. Hos de konsulentfirmaer, som arbejder med langsigtede udviklingsprojekter, kunne fremtidsoptimismen så være relativt velfunderet, selv om der lige nu er turbulens på børserne.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: