BioInvent rusar, Active Biotech rasar

BioInvent kom i torsdags äntligen med positiva nyheter efter en längre tid med negativa besked. Företaget meddelade att den kliniska fas I-studien för deras blodcancersubstans har gett positiva resultat, varpå börsen svarade med ett glädjeskutt. Kursen steg som mest med runt 50 procent. Värre är det för Active Biotech, som kom med dystra kliniska resultat i dag.

Det senaste året har varit tungt för BioInvent, då den ena efter den andra av företagets lovande läkemedelskandidater fallerat i kliniska studier, företaget skurit i personalstyrkan och deras mångårige vd slutat. Nu har bolaget tre projekt i den tidiga utvecklingsfasen, där blodcancerpreparatet kommit längst. De två andra projekten går troligen in i prekiniska studier senare i år.

I dag gick aktiekursen vid börsens öppning istället neråt för ett annat skånskt börsbolag, Active Biotech. Aktiekursen dök 16 procent efter beskedet att projektet Anyara mot svår njurcancer inte uppfyllde de primära målen, som var förlängd överlevnad, i den kombinerade fas II/III-studien.

Resultaten var enligt uppgift oväntade och inte likt resultat från tidigare studier. Att inte slutmålet uppnåddes ska ha berott på att en stor andel av patienterna hade en i förväg förhöjd halt av antikroppar mot det antigen som är verksamt i Anyara.

I sin analys har företaget sett att en subgrupp som inte hade den förhöjda halten reagerade som förväntat. Detta, tillsammans med det faktum att ungefär hälften av alla njurcancerpatienter i Nordamerika och Västeuropa inte har denna förhöjda halt, gör att Active Biotech ändå ser möjlighet att gå vidare i utvecklingen av njurcancermedicinen baserat på resultaten i studien. /Elisabet Ottosson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: