Biltrafiken ökar på Öresundsbron

Trafiken på Öresundsbron ökar och resultatet för det första halvåret har förbättrats jämfört med samma period förra året. Något som förutom den ökade bilpendlingen beror på lägre skulder och räntekostnader.

Samtliga trafikslag ökar på bron samtidigt som andra utgifter har minskat, bland annat driftkostnaderna. Störst framgång syns i fritidstrafiken. Det tros bero på en medveten satsning från brokonsortiet, med ökade erbjudanden och marknadsföring.

För tågen säljs det färre pendlarkort, men ovanpå bron fortsätter dagspendlingen med bil att öka även i år. En utveckling som gränskontrollerna inte har stoppat:

“Vi såg även före gränskontrollernas införande en ökning inom pendlingstrafiken, så där ser vi inte någon större effekt av kontrollerna. Ökningen av bussar och hyrbilar har däremot samband med kontrollerna, eftersom det till stor del är arbetsgivare som på så sätt underlättar resandet för sina medarbetare”, uppger Caroline Ullman-Hammer, vd för Øresundsbro Konsortiet, i ett pressmeddelande. /Mette Carlbom

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: