Bara småsmulor till Danmark när ESS byggs

Av en samlad totalbudget på cirka femton miljarder danska kronor för ESS-bygget kan danska företag bara räkna med beställningar för 100-140 miljoner. Det beska beskedet ger utbildnings- och forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (Radikale) till folketingets utbildnings- och forskningsnämnd.

Summan kan jämföras med de runt två miljarder danska kronor som Danmark bidrar med till ESS. Liksom för svensk del är det danska stödet dock främst i form av kontanta medel, medan övriga medlemsländer i högre grad har krävt att få betala med så kallade in kind-bidrag, alltså utrustning och tjänster från inhemska företag.

Frågan om de danska bidragen till ESS har rört upp visst damm efter att bland andra fackförbundet Dansk Metal systemet med in kind-bidrag gör det svårt för företag som danska Danfysik att konkurrera om ESS-kontrakt.

I dag tisdag har folketingets utbildnings- och forskningsnämnd kallat minstern till samråd om ESS, skriver tidningen Ingeniøren. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: