Axis köper videoanalysbolag

Noterade Lundabolaget Axis meddelade på måndagsmorgonen att de köpt ett franskt bolag inom videoanalys med 30 anställda. Franska Citilog är inriktat på videoanalys för trafikövervakning i realtid. Bland annat kan Citilogs teknik användas för att automatiskt detektera incidenter, samla in trafikuppgifter och styra trafikflödet i vägkorsningar. Bolaget har varit Axis samarbetspartner i ett antal år.

Axis ökade nettoomsättningen under 2015 med 22 procent till 6,6 miljarder kronor. Största delen av ökningen är dock hänförlig till valutaeffekter, i lokala valutor ökade nettoomsättningen med 5 procent. Resultatet efter skatt stannade på 652 miljoner kronor. Under 2015 ökade bolaget även personalstyrkan med 198 personer till drygt 2.100 anställda. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: