Alfa Laval flyttar produktion till Kina

Börsnoterade Alfa Laval i Lund flyttar delar av sin produktion av oljebrännare och värmeväxlare från jylländska Ålborg till Kina. 90 anställda påverkas av utlokaliseringen.

Alfa Laval anger främst närheten till kunderna som skäl till att flytta produktionen till Kina då en stor del av världens varvsindustri är koncentrerad till Kina, Sydkorea och Japan.

”Förändringen kan ses som det sista steget i överföringen av tillverkning från Ålborg till Kina, en process som inleddes redan 1994 med etableringen av en fabrik för tillverkning av ångpannor i Qingdao, Kina” skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Även efter flytten kommer dock cirka 400 personer vara anställda av Alfa Laval i Ålborg inom bland annat marknadsföring, service och montering för den europeiska marknaden. Globalt har Alfa Laval närmare 17.500 anställda. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: