Ägarna sviker Chemel

Sedan 1998 har Lundabaserade Chemel plockat in sammanlagt 58,4 miljoner kronor i riskkapital från ägarna. Kanske har de fått nog, för den senaste nyemissionen slutade med en blygsam teckningsgrad på 26 procent.

Bolaget, som hade hoppats få in 8,8 miljoner kronor, får nu nöja sig med 2,1 miljoner kronor efter emissionskostnader.

Det är mindre än de tre miljoner som enligt styrelsens bedömning krävs för att hålla bolaget flytande 12 månader framöver. Men VD Margareta Krook vägrar att hänga läpp, hon hoppas att försäljningen ska ta fart under året och ge bolaget nollresultat för 2010. Det kan jämföras med 2009, då resultatet slutade på sex miljoner kronor i förlust.

Chemel har utvecklat ett analysinstrument för att mäta glukoshalten i olika lösningar. Glukos är det huvudsakliga bränslet för de flesta mikroorganismer som bakterier och jästceller, Chemels teknik används därför i bland annat livsmedelsindustrin.

Hittills finns ett tiotal instrument utplacerade i Sverige och utomlands bland existerande och potentiella framtida kunder. Men största delen av Chemels intäkter kommer från försäljning av andras produkter via Köpenhamnsbaserade dotterbolaget Biotech-IgG, som förvärvades under 2009. Så lär det förbli den närmaste tvåårsperioden, spår bolaget i senaste årsredovisningen. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: