Active Biotech varslar

Lundaföretaget Active Biotech varslar 25 anställda om uppsägning. Verksamheten ska fokuseras på fas III-studier runt prostatacancerprojektet TASQ och utveckling av ISI-plattformen, som handlar om de så kallade quinolin-substanserna.

I takt med att forskningsprojekten framskrider går allt mer av aktiviteterna i Active Biotech över till strategiska partners. Vid utgången av 2011 hade bolaget 79 anställda. Nästan en tredjedel av dessa tvingas nu alltså gå.

I bokslutskommunikén på torsdagsmorgonen redovisas en försäljning på 234,6 miljoner kronor och en förlust före skatt på 103,5 miljoner. /Kristian Svensson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: