35 jobb hotas på E.on

35 tjänster riskerar att försvinna på E.ons ekonomi avdelning i Malmö. Samtidigt har den tyska kraftkoncernen beslutat att göra Malmö till ett kompetenscentrum för vindkraft.

E.on vill effektivisera sina funktioner för ekonomi och personal. Jobb ska flyttas till Berlin, men också till rumänska Cluj. 35 tjänster i Malmö har öronmärkts som övertaliga, men fler är i farozonen.

I slutet av november ska företaget ge en samlad bild av hur organisationen ska förändras. Uppsägningar kommer att ske tidigast i juni nästa år.

I samband med omstruktureringen har koncernen också beslutat att lägga ett nytt kompetenscentrum i Skåne. Fler internationella projekt inom landbaserad vindkraft ska framöver drivas från Malmö. På tre års sikt handlar det om 25 nya arbetstillfällen, inom allt från konstruktion till drift. /Kristian Svensson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: